Czym są czakry? –  Energetyczny system przepływu przekonań w Twoim organizmie

Czym są czakry?
Energetyczny system przepływu przekonań w Twoim organizmie

Termin “czakra” oznacza tarczę, dysk, wir albo koło – nazwa pochodzi z Indii, choć wiele współczesnych kultur zidentyfikowało już te wirujące ośrodki energii, mierząc je konkretnymi parametrami. Istnieją różne systemy ich zliczania oraz umiejscowienia, jednak dla uproszczenia zwykle rozróżnia się siedem głównych czakr znajdujących się w jednym z siedmiu punktów na linii od podstawy kręgosłupa do szczytu głowy.

Każda główna czakra stanowi ośrodek energii – to bramy którymi wchodzi i wychodzi energia.
Noszą one nazwę części ciała, nad którymi wiruje ich energia. Czakry wirują w określonym tempie i kierunku wibrując konkretną energia, mierzoną w pasmach częstotliwości którą można zaobserwować jako kolory światła.

Przypisanie im konkretnych kolorów czakr jest umowne dlatego, że żadna z nich nie emanuje jednostajnym kolorem, ale całym spektrum barw i wirów warstw kolorystycznych.
Jest niczym indywidualny odcisk palca- jej kształt, oraz kolory są unikatowe tylko dla tej konkretnej jednostki. Umownie przyjęto poszczególne kolory jako charakterystyczne dla danej czakry, ze względu na ich najczęstszą przewagę obecności.
Poniżej przykładowy rysunek przedstawia umiejscowienie poszczególnych czakr.

W czakrach zakodowana jest CAŁA pamięć energetyczna naszego organizmu.
(Dla porównania – w neuronach jest ona zakodowana tylko chemicznie.)
Rejestrowane są tam ślady każdego ważnego lub znaczącego emocjonalnie znaczenia z życia.
Trzeba przy tym pamiętać, iż oprócz pamięci energii naszych własnych doświadczeń, czakry przechowują pamięć przodków oraz Duszy.
Zatem, energia czakr wiąże się ściśle z naszymi schematami myślenia i postępowania nabytymi do tej pory przez doświadczenia:

– naszych przodków,

– nas samych,

– naszej Duszy we wcześniejszych rzeczywistościach.

Właściwe wzorce będą zasilać naszą energię niosąc lekkość i spełnienie w życiu. Niewłaściwe będą nas osłabiać, czego skutkiem będzie manifestacja trudności i zastoju w życiu, oraz doświadczanie chorób.

Potrzebujemy zrozumieć, że nasz układ czakralny nie jest przypadkowy- każda z czakr ma określony cel i zakres działania fizycznego, emocjonalnego i duchowego.
Na każdą z nich oddziałuje inna planeta.
Każda współgra z innym żywiołem.
Każda jest połączona z poszczególną warstwą naszej aury.
Każda oddziałuje na konkretny zmysł.
Każdej przypisany jest inny gruczoł wydzielania hormonalnego.
Każda reguluje też odrębne aspekty osobowości, ma konkretne zadania i na nie przeznacza swoją energię.
Nie bez powodu na każdą z nich kościół nakłada sakramenty…
Czakry mają również wpływ na system dokrewny i są bardzo silnie związane z nastrojami, osobowością i ogólnym stanem zdrowia. Wywierają wpływ na organy, mięśnie, więzadła, żyły i wszelkie inne systemy w obrębie ich poszczególnego pola energetycznego.

Jak odblokować i harmonizować czakry?

Siedem podstawowych czakr próbuje rozwijać się samoistnie, od życia płodowego do ukończenia czternastego roku życia.
To oznacza, że właśnie ten czas determinuje nasze myśli, emocje oraz przekonania według których budujemy później bezwiednie CAŁE nasze dalsze życie.
Należy przy tym wspomnieć, iż w kolejnych nasz system energetyczny przetwarza rokrocznie po jednej czakrze od nowa, tak by umożliwić ponowne przepracowanie jej tematów, oraz wdrożenie świadomych zmian.

Cykl ten trwa tak długo, aż zostaną one w pełni oczyszczone i scalone. Niestety mało kto współgra z tym ‘programem naprawczym', gdyż wymagałyby to świadomego zaangażowania w procesy zmian które zdają się rozciągać w nieskończoność.
Jednak właśnie przejście tych procesów zdaje się być kluczem do “utraconego raju” za którym tak tęsknimy. Możemy je spowalniać lub przyspieszać.
Zablokować lub udrożniać…
Jednak czakry i tak będą dążyć do samoregulacji generując w naszym życiu sytuacje służące do wyrównania ich pracy i umożliwienia nam ich scalenia w strumień swobodnie płynącej energii.

Świadomość tych korelacji daje możliwość wglądu w własną energetykę umożliwiając korektę u podstaw.

Dlatego warto, zamiast skupiać się tylko na stymulacji danej czakry np. kolorem, wejść głębiej, gdyż może być ona zablokowana tak naprawdę np. energią przodków lub naszym niewłaściwym nastawieniem umysłu.

Przyjęto, że czakry można harmonizować energiami zbliżonymi do ich pierwotnych wibracji poprzez:
– afirmację
– mantry
– energię drugiego człowieka
– energię magnetyczną
– kolory
– zapachy
– kamienie/ kryształy
– symbole

Jednak, gdy uświadamiamy sobie obciążający wzorzec postępowania (własny, Duszy, lub od przodków), oraz dokonujemy jego transformacji na wspierający w rozwoju, to dopiero wtedy trwale i gruntownie uwalniamy zablokowaną energię w danej czakrze dając jej możliwość swobodnego krążenia w ciele i zasilania naszych organów.
Zatem do przepracowania tematów energii czakralnej należy podchodzić z cierpliwością i zrozumieniem warstw jej subtelnych energii, pamiętając że zmiany na poziomie epigenetycznym wymagają czasu, gdyż pełna wymiana komórek w naszym organizmie zajmuje 7 lat. Zdecydowanie warto przy tym korzystać ze sposobów wspierających przepływ energii (jak na przykład te podane powyżej), jednak pamiętając jednocześnie, co jest rzeczywistym źródłem naszej niemocy.

Bez zajęcia się fundamentalnymi sprawami naszej egzystencji, bez odkrycia podstaw naszych schematów myślenia i działania- każda praca duchowa jest tylko przykrywką na męczące nas objawy fizyczne i emocjonalne. Jest próbą dojścia na skróty do tego co przecież każdy z nas powinien o sobie w pełni pojąć, objąć miłością i świadomie przekształcić w całkowity i kompletny obraz siebie we własnej Boskości.

Oczyszczając czakry zablokowane w energiach przeszłości, możesz dać całemu swojemu systemowi energetycznemu wzmocnienie, które przejawi się w polepszaniu stanu zdrowia.

Poniżej zamieszczam krótki i zwięzły opis funkcji każdej z czakr byś mógł i mogła dostrzec, że wszystkie razem określają całość Twojego życia i relacji, dlatego warto poznać co tak naprawdę się w nich znajduje.

Czakry opis – Czynniki osłabiające i wspomagające

CZAKRA KORZENIA – MULADHARA

Jest związana z ziemią, ugruntowaniem, materią, zasadami, przynależnością.
Tym co nas kotwiczy w materii. Gdy pracuje ona prawidłowo czujemy związek z matką Ziemią, potrafimy zadbać o swój fizyczny byt, oraz ciało. Mamy jasno sprecyzowane wartości. Tworzymy zrównoważone relacje i umiemy pracować w grupie. Czujemy się bezpieczni w świecie. Mamy zrównoważony pogląd na pieniądze, żywność i wygody materialne. Przejawem jej w działaniu jest potrzeba zachowania logiki, porządku i struktury.
Jest połączona z gruczołem nadnerczy.
Mocno wpływa na układ kostny, wydalniczy i limfatyczny.

Czynnikiem głównie ją osłabiającym jest lęk.
Czynniki wspierającymi są: odwaga, poczucie wspólnoty, fizyczny kontakt z ziemią (chodzenie boso, plewienie).

CZAKRA ŁONOWA – SVADHISTHANA

Jest kolebką naszych pierwotnych emocji, energii seksualnej i sił twórczych.
W tym miejscu energia dzieli się na dwa bieguny Yin i Yang. Gdy pracuje ona prawidłowo jesteśmy otwarci, naturalni, twórczy. Odpowiada za przyjemność seksualną ale i za satysfakcję z relacji, w tym też z rodzicielstwa. Jest centrum naszej kreatywności.
To w niej znajduje się pierwotne dziecięce JA które nigdy nie ulega zniszczeniu, a jedynie czasem głębokiemu ukryciu. Przejawem jej w działaniu jest pełna witalność i moc twórcza. Jest połączona z gruczołem jąder lub jajników (zależnie od płci).
Mocno wpływa na organy płciowe, płyny ustrojowe, soki trawienne i nerki.

Czynnikiem głównie ją osłabiającym jest poczucie winy.
Czynnikami wspierającymi są: otwartość na odczuwanie, rozkosz, przyjemność, błogość, świadomy kontakt z wodą (prysznic, spacerowanie, pływanie, powolne picie wody).

CZAKRA SPLOTU SŁONECZNEGO- MANIPURA

Odpowiada za wizję życia, jego cel, pewność siebie i sposób wyrażania pasji.
Gdy pracuje prawidłowo odczuwamy radość życia, pełnie własnego jestestwa oraz stabilne poczucie własnej wartości. Znamy siebie i swoje umiejętności. Dobrze zarządzamy swoją energią umiejąc prawidłowo wyznaczać granice. Przejawem jej w działaniu jest skutecznie realizowanie swoich celów i marzeń przy zachowaniu odpowiedniej dozy pokory. Jest połączona z gruczołem trzustki.
Mocno wpływa na nadnercza, wątrobę, woreczek żółciowy i cały układ trawienny.

Czynnikiem głównie ją osłabiającym jest wstyd.
Czynnikami wspierającymi są: świadomość własnych talentów i umiejętności- własnej wartości, poczucie pewności siebie,
czerpanie energii ze światła słonecznego i ognia.

CZAKRA SERCA – ANAHATA

Odpowiada za naszą empatię i poczucie bezwarunkowej miłości do siebie oraz innych istot.
Jest domem naszych uczuć. Gdy pracuje prawidłowo, zyskujemy łatwość w przebaczaniu i współczuciu. W naszym sercu panuje cisza i spokój, a prawda i mądrość mogą być serdecznie okazywane innym. Harmonia jest odczuwalna we wszystkich obszarach życia. Przejawem jej w działaniu są zewsząd pojawiające się możliwości realizowania swoich talentów działając przy tym z miłości do siebie i innych. Jest połączona z gruczołem grasicy. Mocno wpływa na układ oddechowy (płuca) oraz układ krążenia (serce).

Czynnikiem głównie ją osłabiającym jest smutek.
Czynnikami wspierającymi są: radość, wdzięczność, przytulanie drzew, ludzi i zwierząt.

CZAKRA GARDŁA – VISHUDDHA

Dzięki niej wyrażamy siebie. Potrafimy też czytelnie komunikować się z samym sobą, innymi i otaczającym nas światem.
Stanowi pomost między czuciem, a myśleniem. Jest duchowym centrum cierpliwości. Gdy pracuje prawidłowo potrafimy ze spokojem przyjąć opinie innych analizując wartość ich wypowiedzi. Dysponujemy samorefleksją, oraz zrozumieniem, że wszystkie rzeczy i zdarzenia mają jakieś przesłanie. Słyszymy i słuchamy swojego wewnętrznego głosu. Potrafimy czytelnie komunikować swoje potrzeby. Mamy łatwość i swobodę w wypowiadaniu się. Przejawem jej w działaniu jest łatwość nawiązywania oraz utrzymywania wartościowych kontaktów z innymi. Jest połączona z gruczołem tarczycy. Mocno wpływa na gardło, krtań, tchawicę, struny głosowe, uszy.

Czynnikiem głównie ją osłabiającym jest okłamywanie (siebie lub innych).
Czynnikami wspierającymi są: prawdomówność, śpiew, taniec, sztuka (formy wyrażania siebie), kontemplacja ciszy, obserwacja błękitu nieba i chmur.

CZAKRA TRZECIEGO OKA – AJNA

Jest siedzibą mądrości i intuicji. Odpowiada za nasze natchnienie i wyobraźnie.
Dzięki niej zyskujemy klarowność myślenia naszego umysłu. To w niej zachodzą procesy powstawania i przejawiania naszej świadomości. Daje wgląd w rozumienie dualności stworzenia i wzajemnej korelacji przeciwstawnych energii Yin i Yang.
Gdy działa prawidłowo, podejmowanie decyzji i wybieranie tego co właściwe przychodzi łatwo. Jesteśmy w stanie dostrzegać niematerialne elementy naszej rzeczywistości, rozumiejąc ich znaczenie i wpływ. Przejawem jej w działaniu jest sprawiedliwość, osadzona na pełnym rozumieniu uniwersalnej prawdy, że wszystko jest jednością. Jest połączona z gruczołem szyszynki.
Mocno wpływa na autonomiczny układ nerwowy, oczy, mózg, układ hormonalny.

Czynnikiem głównie ją osłabiającym jest tkwienie w iluzji.
Czynnikami wspierającymi są: celowa i świadoma wizualizacja, słuchanie intuicji, malowanie, obserwacja granatu nocnego nieba.

CZAKRA KORONY – SAHASRARA

Poprzez tę czakrę doświadczamy jedności z Bogiem.
Dzięki niej możemy doświadczać przeżyć duchowych czy wręcz mistycznych. Pozwala na dostęp do wiedzy duchowej, poprzez różnego rodzaju wglądy. Daje możliwość zjednoczenia się z innymi w poczuciu jedności, miłości i harmonii. Jej pełne rozwinięcie to triumf Boskości w nas. Gdy działa prawidłowo odczuwamy pełne zjednoczenie z wszelkim stworzeniem. Nasza zdolność manifestacji własnej rzeczywistości staje się wtedy nieograniczona. Przejawem jej w działaniu jest stan świadomości “JAM JEST” (“oto jestem”- bycie w tu i teraz w jednoczesnym połączeniu z własnymi mocami twórczymi).
Jest połączona z gruczołem przysadki mózgowej.
Mocno wpływa na centralny system nerwowy, korę mózgową, mięśnie i kości.

Czynnikiem głównie ją osłabiającym przywiązanie (np. do rzeczy, ludzi lub poglądów).
Czynnikami wspierającymi są: uważność, dostrzeganie piękna, modlitwa, obserwacja gwiazd, kontemplacja otwartych przestrzeni.

Jak pracować z czakrami?

Pracę z czakrami warto zaczynać od czakry korzenia, czyli spraw najbardziej podstawowych dotyczących bieżącego bytu takich jak jego utrzymanie, wyznawane wartości oraz przynależność stadna. Dopiero po opanowaniu podstaw, właściwym jest rozwijanie kolejno dalszych aspektów energii czakr. Ten koncept wynika z faktu, iż energia płynie od dołu do góry, a każda wyższa czakra buduje siebie, na tym co ma już wcześniejsza. Jeśli zatem w podstawie- czakrze korzenia są braki, potęgują się one na wyższych piętrach energetycznych. Jednak z racji faktu, iż są to “naczynia połączone”, każda czakra wpływa na inną, a nierównowaga w jednej wpływa na wszystkie i odwrotnie. Dlatego zdarza się, że to czynnik osadzony w wyższych czakrach, może blokować rozwój czakry korzenia.

Zatem tylko indywidualne zrozumienie własnych obciążeń daje możliwość ich przetransformowania.

Gdy zwrócimy uwagę jak szeroki wachlarz obejmuje każda czakra, zauważymy jak wiele aspektów życia obejmuje każda z nich. Powstaną jednak pytania:
Jakie schematy myślowe dotyczą mnie?
Które z nich wynikają z wzorców mojej Duszy lub genów informacyjnych po przodkach, a które są wynikiem mojego własnego sposobu życia?
Jak mogę je przeformułować?

Właśnie na te pytania odpowiada Analiza Czakr którą mogę dla Ciebie przygotować.
Więcej informacji znajdziesz na moim profilu.


Sylwia Borowiec, czakroterapeutka, doradczyni holistyczna
Więcej o specjalistce znajdziesz TUTAJ


Po więcej informacji i praktyki zapraszamy na Nasze social media INSTAGRAMA oraz FACEBOOKA i YOUTUBE
Zostańmy w kontakcie!

Copyright © 2024 Duchowi.pl - Znajdź holistycznych specjalistów I wiedzę I miejsca I wydarzenia
Projekt i wykonanie : EGDDesign
Scroll to top